Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Yeni Türkiye Metaforu Dersleri

 

 

Sanayi devrimi ve kolonyalizm dersinde;

1)Sanayi devrimini mümkün kılan tarihi vasat

2)Sanayi devrimi sonrası oluşan sosyoloji

3)Makineleşmenin emek ve iş gücünde meydana getirdiği değişim

4)Sanayi devrimi sonrası ideolojik kamplar(Marksizmin makes bulması ve sendikalaşmaya giden yol)

5)Sanayi çarkının dönmesini sağlamak amacıyla kolonyalizmin sistemleşmesi

6)Demir,pamuk ve kömür madenleri özelinde kolonileştirme

7)Geleneksel toplumların sanayi devriminden nasıl etkilendikleri(Çin,Japonya,Rusya ve Osmanlı özelinde)

 

başlıkları masaya yatırılmıştır.


AddThis