okumali

Site İçi Arama

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün69
mod_vvisit_counterDün594
mod_vvisit_counterBu hafta1122
mod_vvisit_counterBu ay3057
mod_vvisit_counterHepsi1707102

Kimlik Krizi

Anlamlı birliktelikler oluşturmak mecburiyetindeyiz. Biraraya gelişlerimizin bir amaca taalluk etmesine gayret göstermeliyiz. Birlikteliklerimiz, bilinçlerimizi yenilemeli/inşa etmeli.Birlikteliklerimiz, sorumluluk duygularımızın yeniden harekete geçmesine vesile olmalı.Birlikteliklerimiz/biraradalıklarımız inkılabi/devrimci bir ruh üflemeli dimağlarımıza.

Nostaljik birliktelikler, ancak tarihe mahkum olmuş bir bilinç üretir.Nostaljik birliktelikler yalnızca zaman dışılıklar girdabında oyalanmacı bir zihniyet oluşturur.Nostaljik biraradalıklar kendisiyle büyülenmiş ve dönemsel mahkumiyetler yaşayan basmakalıp/birörnek/tektip bir bakışa mahkum eder.Nostaljik buluşmalar zamanının şahidi olma şuurunu terk etmiş kısır döngüler üretir.

Tüm eylemlerimizin üstün bir ahlaki duruşun yansıması olması icap eder.Tüm eylemlerimizin verili olana karşı direnişi temsil etmesi gerekir.Tüm eyleyişlerimizin inkılabi/devrimci bir akıl ürünü olması elzemdir.Eylemselliğimiz İslam olmuş benliğimizin nişanesi sayılmalıdır.Mümin duruşumuz tevhidi bütünlüğü sağlayarak gerçekleşebilir.Bütün benliğimizle tutarlı bir bütünlük içindeki dışavurumlarımız ancak teslimiyet nişanesi eylemler olma hususiyeti gösterebilir.

Verili olana teslim olmak yenilgiyi kabullenmek demektir.Verili olanın rahatsızlığını yaşamadan geçirilen zaman israf edilmiş bir zaman dilimidir.Yekpare bir bilinç ve yekpare bir şuur olabilmek ancak verili olanın ortadan kaldırılmasına dönük eylemselliklerle mümkündür.Teslimiyetçilik;uzlaşmacı,uyuşuk ve şizofrenik kimlikler üretir.Her teslimiyet beraberinde istinatgahlarımızdan uzaklaşmayı getirir.Her teslimiyet verili olanın içselleştirilmesi demektir.Uzlaşmacılık putkırıcı bir dinin özelliği olamaz/olmamalı.

Kendisiyle büyülenenler paradigma üretemezler.Tek akla mahkum olanlar küresel sorumluluklar alamazlar.Kendi dönemleriyle narkozlanmış olanlar ancak tarihe mahkumiyet üretirler.Kendi yapıp etmeleriyle efsunlanmış olanlar zamanının şahidi olacak bir bilinçlilik gerçekleştiremezler.Sürekli geçmişe doğru düşünen bir akıl bugüne şahitlik yapamaz.Sürekli geçmişi yad ederek geçirilen zaman aldanarak geçirilmiş zaman demektir.Geçmişin mutlaklaştırılması da ötekileştirilmesi de kabul edilebilir değildir.

Bugünü geçmişin eylemlilikleriyle değerlendirmek kadar tarih ve zaman dışı bir tavır olamaz. Bugüne geçmişin eylemsellik penceresinden bakarak yapılan değerlendirmeler kısır ve sathi değerlendirmeler olmaktan öteye gidemeyecektir. Geçmişi takdis ederek bugünü ötekileştiren bir akıl tarihsel sorumluluklar alamaz.Tarihsel sorumluluklar almayan bir aklın sahih değerlendirmeler yapması mümkün değildir.Tarihi,siyasi,kültürel unsurlardan bağımsız yapılan değerlendirmeler arazlarla malul olmaya mahkumdur.

Yapıcı eleştiri hareketlerin dinamizmini arttırır. Yapıcı eleştiri harekete geçirici/uyandırıcı özellikler taşır.Yapıcı eleştiri tarihi sorumluluklar alabilme imkanlarının oluşmasına olanak sağlar.Yapıcı eleştiriye tahammülsüzlük baskalıplaşmış/birörnekleşmiş ve klişelere mahkum olmuş bir aklın özelliğidir.Yapıcı eleştiriye karşı tavır alış ancak tek akla,tek yoruma  mahkum ve hikmetsiz bir tasavvurun ürünü olabilir.Yapıcı eleştiri mümin sorumluluğunun bir gereğidir.Yapıcı eleştiri hakikatin ortaya çıkmasına dönük çabanın diğer adıdır.

Yapılan yanlışların, saygı/sevgi gerekçesiyle örtülmesi/ifade edilmemesi kadar çirkin bir davranış biçimi olamaz.Kabul edilemez tavırların üstatlık/şeyhlik/liderlik/hocalık vasıfları nedeniyle eleştirilmemesi kadar kof ve pespaye bir bakış olamaz.Üstatlar/hocalar/şeyhler hataları ve yanlışları sebebiyle eleştirilmedikleri müddetçe kerameti kendilerinden menkul addeden birer kutsal kişiliklere dönüşürler/dönüşüyorlar.Bizim bugün belki de en fazla bu hoca/şeyh/lider/üstat takımına karşı eleştirel duruşumuzu ve eylemliliklerimizi güncellememiz gerekir.Hiç kimsenin eleştiriden muaf olduğu iddia edilemez.Hiçbir insanoğlunun la yüs’el/sorgulanamaz ve la yuhti/hatasız olduğu iddia edilemez.

Sağcılık,millicilik ve muhafazakarlık İslamcılıkla asla ve kat’a uyuşamaz.İslamcılık, tarihi sorumluluk almanın diğer adıdır.İslamcılık,bilinç devrimini önceleyen mücahadedir.İslamcılık, insan etkinliğinin olduğu her alanda ilahi rızaya muvafık bir hayatın pratikleştirilmesi için ceht etmektir.Sağcılık/millicilik/muhafazakarlık gibi bilinci körleştiren ve her türlü statükoyla uzlaşan bir tavrın İslamcılıkla uyumlu gösterilmeye çalışılması bilgi ve bilinç yoksunluğunun dışavurumudur.

Evvela kimliğimizi barizleştirmek mecburiyetindeyiz.Kendisini İslamcı damara yaslayanların sağcılık/millicilik ve muhafazakarlığın sığ sularında kulaç atması oldukça komik kaçıyor.Ya gerçekten ne olduğumuzu izhar edelim ya da birbirimizi kandırmanın vebaline hazır olalım.Vesselam….

 

Kamil ERGENÇ

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 

 


AddThis
 

Yorum ekle